Bus Logic softverski L-PFR za Android

Kompanija Bus Logic DOO razvila je još jedan u nizu proizvoda neophodnih za eFiskalizaciju autobuskih prevoznika na teritoriji Republike Srbije.

U pitanju je LOKLANI PROCESOR FISKALNIH RAČUNA (L-PFR).

Cilj razvoja ovog proizvoda jeste olakšavanje priprema za eFiskalizaciju autobuskim prevoznicima, kao i svih budućih obaveznih procesa propisanih od strane nadležnog organa.

Ovim proizvodom dobijate rešenje za laku, brzu i jednostavnu implementaciju i integraciju L-PFR i ESIR proizvoda kompanije Bus Logic DOO. Dobijate jedinstven, zaokružen sistem, razvijen od strane jednog proizvođača i unificiranu tehničku podršku za sve proizvode.

Bus Logic DOO razvio je LOKALNI PROCESOR FISKALNIH RAČUNA (L-PFR) SOFTVERSKOG tipa, koji je kompatibilan sa Android platformom.

 Tehničke karakteristike:

• Podržani operativni sistem: Andorid.
• Tip L-PFR-a: Bus Logic L-PFR je softverski lokalni procesor fiskalnih računa. Bus Logic L- PFR je HTTP servis baziran na JSON-u, instalira se na Sunmi V2 Pro  uređaju.
Kompatibilan je sa ESIR rešenjima kompanije Bus Logic DOO i eksterno, sa svim ESIR rešenjima koja su akreditovana od strane Poreske uprave. Omogućava izdavanje fiskalnih računa i kada internet konekcija nije prisutna.
Komunicira sa elektronskim sistemom za izdavanje računa (ESIR), bezbednosnim elementom (BE), i Sistemom za upravljanje fiskalizacijom Poreske uprave (SUF).
Izračunava iznose PDV-a na osnovu stavki fiskalnog računa.
Generiše izgled fiskalnog računa.
Digitalno potpisuje fiskalni račun uz pomoć bezbednosnog elementa.
Prosleđuje podatke o generisanom fiskalnom računu elektronskom sistemu za izdavanje računa.
Generisani fiskalni račun čuva i prenosi Sistemu za upravljanje fiskalizacijom (SUF) Poreske uprave.

O L-PFR-u

LOKALNI PROCESOR FISKALNIH RAČUNA (L-PFR) predstavlja jednu od osnovnih komponenti eFiskalizacije propisane od strane Poreske uprave. Kao obavezan element Elektronskog fiskalnog uređaja (EFU), namenjen je svim obveznicima eFiskalizacije. Obveznici fiskalizacije ga mogu koristiti uz bilo koji ESIR (Elektronski sistem za izdavanje računa) koji je akreditovan od strane Poreske uprave i na taj način ispuniti svoje obaveze propisane novim modelom fiskalizacije. Njegova namena je da komunicira sa bezbednosnim elementom na pametnoj kartici i omogućava scenario fiskalizacije sa nestabilnom internet vezom (odnosno, omogućava izdavanje fiskalnih računa i bez internet veze). Nalazi se na poslovnim lokacijama poreskih obveznika i komunicira sa bezbednosnim elementom koji se poreskim obveznicima izdaje na pametnoj kartici (svaka pametna kartica ima svoj sopstveni bezbednosni element i poreski obveznik može imati više pametnih kartica za izdavanje fiskalnih računa). Drugim rečima, L-PFR koristi bezbednosni element poreskog obveznika za primenu digitalnog potpisa na fiskalni račun. L-PFR obavlja iste funkcije kao i V-PFR, ali njegov rad Poreska uprava ne kontroliše u realnom vremenu. Da bi se uspostavila kontrola nad njihovim radom, vrše se lokalna i daljinska iščitavanja. Ako je iščitavanje uspešno, L-PFR će dobiti dokaz iščitavanja od SUF sistema. Zahtev se šalje bezbednosnom elementu izdatom poreskom obvezniku, umesto bezbednosnom elementu integrisanom u V-PFR servis. Ovo omogućava L-PFR servisu da radi u oflajn režimu jer internet nije uvek dostupan. Nakon što L-PFR primi podatke o transakciji i pripremi ih za potpisivanje, bezbednosni element na pametnoj kartici primenjuje funkcije fiskalizacije. Odgovor na zahtev za fiskalizaciju računa putem L-PFR servisa Kada bezbednosni element fiskalizuje podatke o transakciji, L-PFR proverava iznose i proračune, potpisuje i šifrira fiskalne podatke u sledeće svrhe:

• da pripremi fiskalne podatke za prenos nazad na ESIR, koji će kupcu izdati fiskalni račun sa QR kodom;

• da pripremi fiskalne podatke za prenos u bazu podataka Poreske uprave kada bude dostupna internet veza.

Kada internet veza nije dostupna, šifrovani podaci će biti zaštićeni dok se ne mogu poslati kada se veza ponovo uspostavi ili pomoću alternativnog mehanizma prenosa (što može podrazumevati ručnu dostavu podataka Poreskoj upravi). Bezbednosni element zadržava fiskalne podatke na lokaciji dok ih ne prenese i ne dobije obaveštenje od Poreske uprave da je prenos uspešno završen (dokaz iščitavanja).

Adresa

Svetosavska 24
Požarevac
12000 Srbija

Matični broj: 20976870
PIB: 108324229

Kontakt

Email: office@buslogic.net
Telefon: +381 (12) 403792
Mobilni: +381 (63) 8194942