Online prodaja 2023

Cenovnik

Web portali
Nivo A 30 400.00 Podešavanje domena, izrada dizajna sajta, podešavanje sajta
Nivo A 30-60 200.00 Grafički prikaz linija sa planiranim redom vožnje
(povezano sa centralnom platformom)
Nivo A 30 2,000,00 Prikaz planiranog reda vožnje sa opcijom
najave dolaska vozila na stajalište (Preduslov GPS uređaj u vozilima)
Nivo A 30-60 800.00 ONLINE anonimna kupovina karata - direktna bez ewallet sistema
(Visa + Master card, neophodna registracija i povezivanje sa bankom)
Nivo A 30 200.00 CRM Evidencija Lead-ova koji su anonimnim putem kupovali karte
Nivo A 30 2,000.00 Aktivacija fiskalizacije za međumesne i međunarodne polaske
Nivo A 30 500.00    Povezivanje sa bazom podataka prodaje preko šaltera, sinhronizacija podataka o prodajama i raspoloživosti mesta u autobusu   
Nivo A
UKUPNO
Broj dana
za implementaciju
6,100.00 Cene su u EUR bez obračunatog PDV-a
Nivo B 30-60 400.00 Registracija korisnika (klasična + Google Gmail + Facebook)
Nivo B 30 2,000.00 Omogućavanje korišćenja sistema E-WALLET
(sistem koji smanjuje troškove transakcija, omogućava više manjih uplata pre kupovine artikla itd...)
Nivo B 30 1,000.00 CRM Evidencija Contact-a koji su prethodno registrovani i koji sada mogu sami da se loguju na portal,
vide svoje transakcije, benefite, povežu El. Novčanik ili Elektronsku mesečnu kartu, Lojaliti kartu itd
Nivo B 30-60 1,000.00 Otvaranje kanala za Visa + Master Card prodaju, transfer novca korisnik-banka-buslogic-prevoznik
Nivo B 30-60 5,000.00 Povezivanje sa bankom i upravljanje bankovnim računom prevoznika, preuzimanje izvoda, rasknjižavanje uplata
Nivo B
UKUPNO
Broj dana
za implementaciju
10,400.00 Cene su u EUR bez obračunatog PDV-a
Nivo C 30-90 1,250.00 Registracija oficijalnih kanala za komunikaciju sa putnicima preko Viber-a, WhatsApp-a, FB Messenger-a Instagram-a, SMS-a
Nivo C 30-90 1,250.00 Mogućnost kreiranja raznih kampanja putem mail i chat kanala
Nivo B
UKUPNO
Broj dana
za implementaciju
2,500.00 Cene su u EUR bez obračunatog PDV-a
UKUPNO
WEB PORTALI
19,000.00 Cene su u EUR bez obračunatog PDV-a
Android i IOS portali
Nivo A 30-60 400,00 Kreiranje Google Play Store naloga i iOS Apple prodavnice personalizovane za prevoznika
Nivo A 60 5,000.00 Formiranje inicijalne aplikacije, izrada dizajna i osnovno setovanje za pregled reda vožnje
Nivo A 60 200.00 Planirani red vožnje
Nivo A 60 2,000.0 Planirani red vožnje sa prikazom vremena dolaska vozila na stajalište (preduslov GPS uređaj Bus Logic u vozilu)
UKUPNO Broj dana
za implementaciju
7,600.00 Cene su u EUR bez obračunatog PDV-a
Nivo B 90 800.00 ONLINE anonimna kupovina karata - direktna bez ewallet sistema
(Visa + Master Card, neophodna registracija i povezivanje sa bankom)
Nivo B 90 200.00 CRM Evidencija Lead-ova koji su anonimnim putem kupovali karte
Nivo B 90 2,000.00 Aktiviranje fiskalizacije za međumesne i međunarodne polaske
Nivo B 90 500.00 Povezivanje sa bazom podataka prodaje preko šaltera, web portala i bookinga,
sinhronizacija podataka o prodajama i raspoloživosti mesta u autobusu
UKUPNO Broj dana
za implementaciju
3,500.00 Cene su u EUR bez obračunatog PDV-a
Nivo C 60 400.00 Registracija korisnika (klasična + Google Gmail + Facebook)
Nivo C 60 2,000.00 Omogućavanje korišćenja sistema E-WALLET (sistem koji smanjuje troškove transkacija,
omogućava više manjih uplata pre kupovine artikla, itd)
Nivo C 60 1,000.00 CRM Evidencija Contact-a koji su prethodno registrovani i koji sada mogu sami da se loguju na portal,vide svoje transakcije, benefite, povežu el. novčanik ili el. mesečnu kartu, lojaliti kartu itd...)
UKUPNO Broj dana
za implementaciju
3,400.00 Cene su u EUR bez obračunatog PDV-a
UKUPNO
ANDROID I IOS PORTALI
14,500.00 Cene su u EUR bez obračunatog PDV-a
Centralna Booking Platforma
Nivo A 30-60 2,000.00 Centralna booking platforma bez agencija i njihovog logovanja radi prodaje
Nivo A 30-60 1,000.00 Centralna booking platforma sa mogućnošću otvaranja dodatnih agencija, njihova nezavisna prodaja i evidencija
Nivo A 30-60 1,000.00 Povezivanje baze podataka i sinhronizacija sa prodajama preko site-a i šaltera
Nivo A 30-60 1,000.00 Fiskalizacija prodaje preko Centralne Booking platforme
UKUPNO 5,000.00
UKUPNO u EUR
bez obračunatog PDV-a
38,500.00

Adresa

Svetosavska 24
Požarevac
12000 Srbija

Matični broj: 20976870
PIB: 108324229

Kontakt

Email: office@buslogic.net
Telefon: +381 (12) 403792
Mobilni: +381 (63) 8194942