JKP Direkcija za javni prevoz grada Niša

Bus Logic D.o.o & Telekom Srbija A.D.

Januar 2020 -  Nakon uspešno sprovedenog tendera za odabir autobuskih prevoznika u Gradu Nišu, JKP Direkcija je potpisala ugovor na 7 godina o javnom prevozu sa firmama Niš Ekspres i konzorcijumom Laste Beograd i Strele Obrenovac. Po potpisivanju ovih velikih ugovora, prevoznici zajedno sa Direkcijom su nastavili dugogodišnju saradnju sa našom firmom, koja će trajati isto kao i ugovor o javnom prevozu, do 2027 godine. 


Februar 2016 - Konzorcijum Firmi "Bus Logic D.o.o" i "Telekom Srbija A.D." dobija nabavku uređaja za elektronsku prodaju karata koju sprovodi JKP Direkcija za javni prevoz Grada Niša. Ovom nabavkom obuhvaćeni su uređaji za 150 vozila gradskog prevoza uz kompletnu prateću CLOUD softversku i serversku infrastrukturu. 

Adresa:

Svetosavska 24
Požarevac, 12000
Srbija

Matični Broj: 20976870
PIB: 108324229

Kontakt

Email: office@buslogic.net
Mobilni: +381 (63) 8194942
Fiksni: +381 (12) 403792